Pirot dobija teren sa veštačkom travom

0
25

Dodeljen ugovor za izgradnju terena sa veštačkom travom po projektu Sportske aktivnosti za mlade-budućnost za sve u prekograničnom regionu“   koji se finansira iz INTERREG IPA Prekograničnog programa Bugarska-Srbija.

Nakon sprovedene tenderske procedure dodeljen je ugovor za izgradnju terena sa veštačkom travom. Radove na izgradnji terena i postavljanju veštačke trave izvodiće firma „Kubiktrans plus“ doo u konzorcijumu sa firmom „Lastesaro“ doo iz Beograda.

Radovi će obuhvatiti – postavljanje veštačke trave, golova, izgradnju mini atletske staze od tartana, postavljanje rasvete kao i prateće sadržaje.

Početak radova se očekuje u narednom periodu zavisno od vremenskih uslova.

Rok za završetak radova je 6 meseci.

 Vest preuzeta sa portala „Pirotske Vesti“