Završava se još jedna etapa radova na liniji za sekundarnu separaciju otpada

0
15

U okviru ugovorenih radova za nastavak izgradnje hale i instaliranje linije za sekundarnu separaciju otpada na Regionalnoj deponiji u Pirotu izvode se radovi na izradi  nosećeg sloja asfalta. Juče je ugrađen asfalt na manipulativno – opslužnom platou, dok se danas ugrađuje asfaltna masa na saobraćajnici koja će omogućiti pristup liniji za sekundarnu separaciju otpada, telu deponije i buduće kompostane.

Ukupna površina koja će biti asfaltirana iznosi oko 2.850 metara kvadratnih. Radove izvodi Preduzeće “Drumovi A i D” iz Pirota.Vest preuzeta sa portala „Pirotske Vesti“