SRBIJA VODE! Za njih su naša Nišava i naš Kej: Hidrograđevinski objekat, koji se sastoji od nasipa, minor i major i korita reke. Strašno!

0
15

SRBIJA VODE! Za njih su naša Nišava i naš Kej: Hidrograđevinski objekat, koji se sastoji od nasipa, minor i major i korita reke. Strašno!

Vest preuzeta sa portala „Plus Online“