Ako je Grad Pirot jedna velika “kompanija”, da li su FKR i KKP poslovali s gubitkom?

0
21

Ako je Grad Pirot jedna velika “kompanija”, da li su FKR i KKP poslovali s gubitkom?

Vest preuzeta sa portala „Plus Online“