Vi pitate, Svilarov odgovara: Putni pravci prema selima – Sinja Glava, Kamik, Jelovica, Topli Do, put prema Zavojskom jezeru

1

Vi pitate, Svilarov odgovara: Putni pravci prema selima – Sinja Glava, Kamik, Jelovica, Topli Do, put prema Zavojskom jezeru

Vest preuzeta sa portala „Plus Online“