Francuski investitor zainteresovan za izgradnju Solarne energane u Pirotu približne snage HE “Zavoj”

7

Investitori koji žele da grade slolarne energane pokazuju veliko interesovanje za pirotsko područje, pre svega, zbog činjenice da je Pirot jedan od gradova sa najviše sunčanih dana. Dosadašnje najave u peroteklom periodu nisu realizovane, a sada je mnogo konkretnija situacija, s obzirom da je francuski investitor –  Kompanija “IEL PV South d.o.o. Beograd”, uputio pismo o namarema i zahtev da na teritoriji grada Pirota, odnosno lokaciji oko sela Dobri Do izgradi veliku solarnu energanu kapaciteta do 75 mega vati, izjavio je za Pirotske vesti, gradonačelnik, Vladan Vasić.   

“Da bi ljudi shvatili koliko je to velika solarna energana treba reći da je instalisana snaga HE “Zavoj” 80 mega vati. Dakle, to je energana koja bi proizvodila struju iz sunca na nivou veličine HE “Zavoj”. To je velika investicija i neophodni su opsežni pripremni radovi. Treba uraditi ozbiljne trafostanice, dalekovode, putnu infrastrukturu do parcele i na samoj parceli. Dakle, reč je o veoma zahtevnom projektu. Zato se počinje od planskog dokumenta. Investitor je spreman da finansira Plan detaljne regulacije “Solarna energana Dobri Do”, a da čitav postupak vodi naše Javno preduzeća za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta. Mi ćemo na narednoj sednici Skupštine grada doneti odluku o pristupanju izrade Plana detaljne regulacije koji će proći sve faze, od nacrta, ranog javnog uvida, javnog uvida, saglasnosti svih preduzeća, mesnih zajednica, građana i odbornika”.

Vasić očekuje da u septembru Plan bude usvojen, da bi sledeće godine u ovo vreme, ako sve bude po planu i ako se najave obistine, počeli pripremni radovi i radovi na izgradnji Solarne energane Dobri Do.

“To je veoma važno za naš grad, pre svega zbog promocije obnovljivih izvora energije. Reč je o najboljem obnovljivom izvoru energije koji nikog ne ugrožava ni po kom osnovu. Nema tu ni dovoda ni odvoda vode, nema ugrožavanja životne sredine u bilo kom smislu, a sa druge strane to je početak interesovanja velikih invetsitora za naš kraj, i ja bih voleo da se ovo ostvari. Za sada imamo pismo o namerama, razgovarali smo sa investitorima dva puta, i ja se nadam da će se ovo ostvariti. Sada smo na početku, a to je donošenje odluke o izradi Plana detaljne regulacije za ovu energanu”- rekao je Vasić.

Parcela je sva pod kamenom i niskim rastinje, poljoprivredno zemljište osme klase i zauzima prostor od 111 hektara.Vest preuzeta sa portala „Pirotske Vesti“