Uskoro počinju konkretni radovi na rekonstrukciji javne rasvete u Pirotu

4

Početkom ove godine potpisan je Javni ugovor o javno – privatnom partnerstvu za usluge rekonstrukcije i održavanja sistema javnog osvetljenja između grada Pirota i grupe ponuđača kao privatnog partnera. Sa danom potpisivanja ugovora počeli su da teku rokovi za realizaciju određenih poslova. Izvršenje Ugovora je podeljeno u više faza. Prva faza je priremni period, zatim sledi faza ugradnje svetiljki, i na kraju period garantovanja , kada privatni partner upravlja celokupnim sistemom, i ostvaruje garantovane uštede izjavio je za Pirotske vesti, Bojan Ivković, energetski menadžer grada Pirota. Ivković, pored ostalog, kaže da je značajnu donaciju u ovom poslu pružila Evropska banka za obnovu i razvoj angažujući svoje eksperte za logističku pomoć.

“U ovom trenutku smo na kraju pripremne faze, pripremnog perioda koji obuhvata poslove u domenu normative, osnivanja posebnog društva za posebne namene, izradu projektne dokumentacije i pribavljanja neophodnih dozvola. Nakon završetka ovog perioda kreće period implementacije, odnosno sama rekonstrukcija sistema. Osnovni motiv  gradske uprave jeste, pre svega, ušteda energije koja se postiže ugradnjom energetski efikasnih svetiljki, a samim tim, pošto se ugrađuju svetiljke novije generacije, podiže se i kvalitet samog osvetljenja. Na strani privatnog partnera motiv je da svojim ulaganjem u posao koji je isplativ zaradi za pružanje svoje usluge”- kaže Ivković.

Jedna od karakteristika javnih ugovora jeste da nakon isteka ugova oprema, u ovom slučaju javna rasveta, ostaje u vlasništvu javnog partnera, odnosno grada Pirota.

“Posle isteka perioda trajanja ugovora od 12 godina grad Pirot preuzima opremu, odnosno javnu rasvetu i preuzima obavezu održavanja. Ako grad pravilno održava rasvetu ona može trajati, biti funkcionalna i da donosi željene uštede. Investicija privatnog partnera isnosi oko milion i trista hiljada evra. Ta projekcija troškova, koju je privatni partner definisao, poklapa se sa projekcijom koju smo mi radili u samom postupku pripreme javno privatnog partnerstva gde je nama partner bila Evropska banka za obnovu i razvoj pružajući kompletnu logističku podršku”. kaže Ivković.

S obzirom da prema konceptu javno- privatnog partnerstva kapital ulaže privatni partner jedna od prednosti jeste grad Pirot na takav način oslobađa svoja sredstva za ulaganje u sektore koji ne bi mogli da se finansiraju iz drugih izvora, ili gde ne postoji interesovanje od strane privatnog partnera, što je izuzetan benefit.Vest preuzeta sa portala „Pirotske Vesti“