Dokle zaista! “Sačuvaj Bože i sakloni“ (citat, moja pokojna baba Ljubica)

25

Dokle zaista! “Sačuvaj Bože i sakloni“ (citat, moja pokojna baba Ljubica)

Vest preuzeta sa portala „Plus Online“