Miško Ćirić: Ovo je bolji period za naš rad, krenuli smo sa koncertom, bioskop radi, nadamo se da ubuduće realizujemo i druge programe koje smo planirali

3

Miško Ćirić: Ovo je bolji period za naš rad, krenuli smo sa koncertom, bioskop radi, nadamo se da ubuduće realizujemo i druge programe koje smo planirali

Vest preuzeta sa portala „Plus Online“