Daleko je kraj prvenstva u Zoni, a već se čuju “različiti tonovi”! Da li je regularnost ugrožena?

8

Daleko je kraj prvenstva u Zoni, a već se čuju “različiti tonovi”! Da li je regularnost ugrožena?

Vest preuzeta sa portala „Plus Online“