Hilandarska Bogorodica Odigitrija u Galeriji „Čedomir Krstić“

0
332

Ovih dana je u Galeriji „Čedomir Krstić“ izložena ikona Hilandarske Bogorodice Odigitrije. Ljubitelji ikonoslikarstva mogu uživati u ovoj jedinstvenoj predstavi Bogorodice koja predstavlja pravo remek delo naše pravoslavne vere i umetnosti.

Autor kopije ikone  je mr Antonije Milošević, akademski slikar iz Pirota koji već dugo radi na predstavljanju likova kao čist predstavnik ikonoslikara. Na taj način on govori o blagom savršenstvu „sopstvenog krsta“, čija odmerenost, dovoljnost i precioznost govore i o našem postojanju.

Pored Anđela iz Mileševe, Bogorodice Odigitrije, Bogorodice Umiljenija, Svetog Dimitrija, Svetog Nikole, Svetog Đorđa, apostola Petra i Pavla i mnogih drugih likova svetitelja, Milošević je slikao Hrista Pantokratora, Hrista Spasitelja, scenu Blagovesti i Deizis… pri čemu je glavna inspiracija Sveta Gora sa manastirima Hilandar, Vatoped i Ivirion. Uvek korektnog i dobrog crteža, jasnog kolorita, kompoziciono čisti , ovi radovi svedoče o visokom nivou slikarske kulture autora.

Snagom suptilnog izbora, Milošević uspeva da pored kopija ikona, takođe preko ikonopisa, predstavi i pojedine isečke vrhunskog dometa srpsko-vizantijskog fresko slikarstva. Istovremeno svojim radom on pokreće aktuelan problem kopiranja i ikonopisanja u odnosu na teorijske probleme estetskog ikonološkog saznanja, dakle, posmatranje ikone kao posebne umetničke vrste u smislu njene paralelne funkcije liturgijskog predmeta. Svojim načinom rada u oblasti ikonopisa, Milošević se uklapa u sveopšti i sveobuhvatni ikonografski kanon koji nam je ostavila vizantijska tradicija. Ovaj kanon je za njega imperativ od koga ne odstupa, a koji mu, istovremeno, omogućava da uz savršen osećaj mere dozira ono lično individualno koje izražava čistom prefinjenom linijom i skladom tonski usaglašenih boja.

Ikona Bogorodice Odigitrije Antonija Miloševića isijava kroz najčistiju svetlost, zrači toplinom ljubavi, ulivajući optimističku nadu i spasilačku veru onome ko je gleda, ili upućuje molitvu.

Radmila Vlatković, direktorka Galerije „Čedomir Krstić“ u Pirotu

VIDEO: https://youtu.be/h-5XeMQyN0E