Da li je zatvorena pijaca za mlečne proizvode u higijenski ispravnom stanju?! Da li smo pogrešili mi i naš sugradjanin D.S.? Ukoliko jesmo, „pucajte“!

10

Da li je zatvorena pijaca za mlečne proizvode u higijenski ispravnom stanju?! Da li smo pogrešili mi i naš sugradjanin D.S.? Ukoliko jesmo, „pucajte“!

Vest preuzeta sa portala „Plus Online“