U skorije vreme Pirot će imati jednu od najmodernijih zelenih pijaca

62

Jedan od prioriteta grada Pirota jeste izgradnja nove zelene pijace. Ovih dana Zavod za zaštitu spomenika kulture u Nišu, pod čijom je zaštitom trgovačko zanatska čaršija kao kulturno istorijska celina, dostavio je idejno rešenje na koje je Uprava grada dala saglasnost. Javno preduzeće za planiranje i uređivanje građevinskog zemljišta u Pirotu ovlašćeno je za pokretanje postupka za dobijanje lokacijskih uslova. Zakonski rok, kroz objedinjenu proceduru, je dve nedelje. Posle toga Zavod za zaštitu spomenika kulture, u roku od 60 radnih dana, treba da pripremi projektno tehničku dokumentaciju za izdavanje građevinske dozvole. Tek onda kaže, Bojan Ranđelović, član Gradskog veća zadužen za vanprivredu mogla bi da se razmatra vrednost investicije u finansijskom pogledu. 

“Prema određenoj dinamici trebalo bi do septembra da imamo projekat za građevinsku dozvolu i da znamo tačnu vrednost radova. Idejnim rešenjem sagledan je ceo prostor ukupne površine 1.600 kvadratnih metara. Pijaca obuhvata nadkriveni prodajni prostor termoizolacionim panelima za 128 tezgi, čime se dobijaju veoma dobri uslovi za rad prodavaca i prodaju. Predviđen je i zatvoreni prodajni nprostor sa 35 prodajnih mesta sa sanitarnim čvorom. Tu bi se prodavali mlečni proizvodi, jaja i meso, a ceo prostor bi bio klimatizovan i sa rashladnim komorama. Idejno rešenje obuhvata poseban objekat za administarciju sa tri kancelarije, toaletom i čajnom kuhinjom za službena lica “Komunalca”. Poseban objekat, odnosno toalet sa pet kabina, biće namenjen za prodavce i za osobe sa invaliditetom. Pošto će pijaca biti pod jedinstvenim krovom kišnica će se odvoditi u podzemne rezorvoare iz kojih bi se navodnjavala parkovska površina pored pijace. Takođe biće napravljene i dve česme”- kaže Ranđelović.

Sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture u Nišu razmatran je i prostor na mestu sadašnje Autobuske stanice. Tu bi u budućnosti trebalo da se izgradi parking prostor. Taj isti parking prostor bio bi u službi prodavaca, odnosno poljoprivrednika, kada u sezoni, naročito u jesen pred spremanje zimnice, ima većih količina poljoprivrednih proizvoda na zelenoj pijaci i često ceo park bude zauzet. Realizacijom ovog projekta Pirot će imati jednu od najlepših i najmodernijih pijaca u Srbiji.

 Vest preuzeta sa portala „Pirotske Vesti“