Radnici Distribucije još uvek nisu otklonili kvarove na dalekovodu prema Toplom Dolu ( 14 časova )

6

Radnici Distribucije još uvek nisu otklonili kvarove na dalekovodu prema Toplom Dolu ( 14 časova )

Vest preuzeta sa portala „Plus Online“