S puta po vakcinaciji! Ajde penzioneru napolje! Ne ugrožavaj prava pacijenata!

190

S puta po vakcinaciji! Ajde penzioneru napolje! Ne ugrožavaj prava pacijenata!

Vest preuzeta sa portala „Plus Online“