PRESING! Srđan Mitić, advokat: (1)“Dobar dan, došao sam, po pravdu”! (2)Novinari protiv novinara! (3)(Ne)domaćinski pregovori! (Bona fides)! “Ubiti pticu rugalicu”!

49

PRESING! Srđan Mitić, advokat: (1)“Dobar dan, došao sam, po pravdu”! (2)Novinari protiv novinara! (3)(Ne)domaćinski pregovori! (Bona fides)! “Ubiti pticu rugalicu”!

Vest preuzeta sa portala „Plus Online“