Nova naredba Štaba za vanrende situacije opštine Dimitrovgrad

21

Na osnovu procene trenutne epidemiološke situacije, Štab za vanredne situacije opštine Dimitrovgrad održao je 24. novembra telefonsku sednicu na kojoj je doneo novu naredbu. Naredbu prenosimo u celini.

Na osnovu čl. 9g Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti KOVID-19 (“Sl. glasnik RS”;, br. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 111/2020, 120/2020, 126/2020, 138/2020 i 141/2020), Rešenja o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad (Sl. list opštine Dimitrovgrad br. 41/2020), na telefonskoj sednici održanoj dana 24.11.2020. godine, opštinski Štab za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad, na osnovu procene trenutne epidemiološke situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad, donosi sledeću:

N A R E D B U

1. Izuzetno od odredaba tač. 6 i tač. 7 Naredbe ovog Štaba br. 06-156/2020-17/1 od 18.11.2020. godine (Sl. list opštine Dimitrovgrad br. 49/2020), u periodu počev od 24. novembra 2020. godine, zaključno sa 3. decembrom 2020. godine, radno vreme ugostiteljskih objekata (restorana, kafića, barova, klubova i sl.), pozorišta, drugih ustanova kulture i priređivača posebnih i klasičnih igara na sreću ograničava se tako da ti objekti neće raditi od 18.00 časova do 05.00 časova narednog dana.

2. U svemu ostalom primenjivaće se Naredba ovog Štaba br. 06-156/2020-17/1 od 18.11.2020. godine (Sl. list opštine Dimitrovgrad br. 49/2020).

2. Ova Naredba stupa na snagu dana 24.11.2020. godine i proizvodi pravno dejstvo do 03.12.2020. godine.

Naredbu u PDF formatu možete pogledati OVDE.

Broj: 06-157/2020-17/1

Datum: 24.11.2020.godine

Komandant Štaba za vanrende situacije: Vladica Dimitrov

Izvor: Opština Dimitrovgrad

Foto: Stefan Pavić

Vest preuzeta sa portala „Far“