Nova naredba Štaba za vanredne situacije opštine Dimitrovgrad

41

Na osnovu procene trenutne epidemiološke situacije, Štab za vanredne situacije opštine Dimitrovgrad održao je 18. novembra telefonsku sednicu na kojoj je doneo novu naredbu. Naredbu prenosimo u celini.

Na osnovu Zakona o odbrani („Sl. glasnik RS“ br. 116/07, 88/09 – dr. Zakon, 104/09 – dr. Zakon, 10/15 i 36/18), čl. 41. st. 4., čl. 43., čl. 46a, čl. 73. st. 2, st. 3, st. 4 i st. 5., čl. 85A, Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“ br. 87/2018.), čl. 13., čl. 46a, čl. 73., čl. 81. st.1. tač.9., st. 2., st. 3., st. 4. i čl. 85. st. 1. tačka. 10. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020), Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti KOVID-19 (“Sl. glasnik RS”;, br. 66/2020, 93/2020, 94/2020, 100/2020, 111/2020, 120/2020, 126/2020 i 136/2020), Odluke Predsednika opštine Dimitrovgrad o proglašenju vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad br. 82-21/2020-16 od 02.11.2020. godine, čl. 4. Rešenja o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad (Sl. list opštine Dimitrovgrad br. 41/2020), na telefonskoj sednici održanoj dana 18.11.2020. godine, opštinski Štab za vanredne situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad, na osnovu procene trenutne epidemiološke situacije na teritoriji opštine Dimitrovgrad, donosi sledeću:

N A R E D B U

1. Zabranjuju se okupljanja više od 5 lica u zatvorenom i otvorenom prostoru, ako nije moguće obezbediti fizičku distancu od dva metra i odgovarajuće mere lične zaštite.

2. U javnim parkovima i igralištima, kao i tokom vežbanja na otvorenom prostoru dozvoljeno je okupljanje najviše pet lica, uz odgovarajuće mere lične zaštite.

3. Svako je obavezan da koristi zaštitnu masku za vreme boravka u zatvorenom prostoru, na javnim mestima i da to čini na potpuno ispravan način, uz održavanje minimalne fizičke distance od 2 metra između dva lica koja ne borave u istom domaćinstvu, odnosno na svaka 4m 2 može biti prisutno samo jedno lice.

4. Svako je obavezan da koristi zaštitnu masku na javnim mestima na otvorenom prostoru, ukoliko nije moguće održati minimalno rastojanje između dva lica jedan i po metar (ispred prodavnica, apoteka, na autobuskim i drugim stajalištima i sl.).

Preporučuje se korišćenje zaštitne maske na svim otvorenim prostorima.

5. Obavezno je korišćenje zaštitne maske u javnom prevozu.

Prevoznik je dužan da zabrani ulazak u vozilo licima koja nemaju postavljenu zaštitnu masku i da vrši redovno provetravanje i dezinfekciju vozila.

6. Ograničava se radno vreme ugostiteljskih objekata tako da ti objekti neće raditi od 21.00 čas do 05.00 časova narednog dana.

Naređuje se prilagođavanje rada ugostiteljskih objekata tako da za jednim stolom ne mogu sedeti više od dva lica, izuzev ako su u pitanju roditelji i maloletna deca ili lica koja žive u zajedničkom domaćinstvu, uz obavezni razmak od dva metra između stolova.

7. Ograničava se rad prodavnica, drugih maloprodajnih objekata i priređivača posebnih i klasičnih igara na sreću, izuzev benzinskih pumpi u delatnosti prodaje goriva i apoteka, tako da ti objekti neće raditi od 21.00 čas do 05.00 časova narednog dana.

Naređuje se prilagođavanje rada maloprodajnih objekata, i objekata u kojima se priređuju posebne i klasične igre na sreću, tako da u maloprodajnom objektu ne može boraviti više od 5 lica istovremeno, odnosno najviše 1 lice na 4m 2 korisne površine u objektu.

8. Zabranjuje se organizovanje svih sportskih i drugih manifestacija.

9. Zabranjuje se organizovanje svih vrsta proslava i svečanosti, kao i izvođenje muzičkog programa uživo.

10. Naređuje se puna primena preventivnih mera u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

11. U osnovnim i srednjim školama i visokoškolskim ustanovama odložiti sva okupljanja, a sve druge aktivnosti sprovoditi uz punu primenu svih mera lične zaštite (fizička distanca od 2 metra, obavezno nošenje maske i dr.).

12. Preporučuje se rad od kuće u svim javnim preduzećima, ustanovama i pravnim licima.

13. Obavezno je sprovođenje svih mera zaštite u kozmetičkim i frizerskim salonima, salonima lepote, fitnes centrima i teretanama (nošenje maski i rukavica i dr.)

14. Obavezuje se JP „Komunalac“ Dimitrovgrad za vršenje dezinfekcije svih javnih objekata, ulica i javnih površina na teritoriji opštine Dimitrovgrad.

15. Obavezuju se stambene zajednice da obezbede dezinfekciju zajedničkih prostorija u zgradama, najmanje jedanput dnevno.

16. Za kontrolu sprovođenja propisanih mera nadležno je Odeljenje za inspekcijske poslove opštine Dimitrovgrad, Sanitarna inspekcija i ovlašćena službena lica Policijske stanice u Dimitrovgradu.

17. Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000,00 dinara kazniće se lice koje ne poštuje mere iz tač. 1. i tač. 2. ove Naredbe.

18. Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 5.000,00 dinara kazniće se lice koje ne poštuje mere iz tač. 3., tač. 4. i tač. 5. ove Naredbe, kao i ukoliko ne primenjuje mere lične zaštite od infekcije propisane čl. 46a st. 3. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020).

19. Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 150.000,00 dinara kazniće se pravno lice za
nepoštovanje mera iz tač. 6. i tač. 7. ove Naredbe, ukoliko se ponovi kršenje ovih mera pravno lice kazniće se novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 250.000,00 dinara.

Ovlašćuje se Komunalni inspektor opštinske uprave opštine Dimitrovgrad, da naloži da se isprazni objekat, odnosno prostor u kome je došlo do kršenja propisanih mera ovom Naredbom.

Ovlašćuje se Komunalni inspektor opštinske uprave opštine Dimitrovgrad, da zabrani obavljanje delatnosti u objektu, odnosno prostoru u kome je došlo do kršenja mere propisane Zakonom i ovom Naredbom, dok nadležni organ ne preduzme propisane mere, a najduže na 72 sata.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000,00 dinara kazniće se odgovorno lice u pravnom licu za nepoštovanje mera iz tač. 6. i tač. 7. ove Naredbe.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 30.000,00 dinara kazniće se korona redar ukoliko se u objektu za čiju je kontrolu nadležan utvrdi nepoštovanje mera propisanih ovom Naredbom.

Novčanom kaznom u fiksnom iznosu od 50.000,00 dinara kazniće se preduzetnik za nepoštovanje mera iz tač. 6. i tač. 7. ove Naredbe.

20.Inspekcijski nadzor nad primenom mera iz člana 46a Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020), vršiće se u skladu sa odredbama čl. 73. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. glasnik RS“ br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020).

21. Ova Naredba stupa na snagu dana 18.11.2020. godine i proizvodi pravno dejstvo do 01.12.2020. godine.

Naredbu u PDF formatu možete pogledati OVDE.

Broj: 06-156/2020-17/1

Datum: 18.11.2020.godine

Komandant Štaba za vanredne situacije: Vladica Dimitrov

Izvor: Opština Dimitrovgrad

Foto: Stefan Pavić

Vest preuzeta sa portala „Far“