REAGOVANJA!Jovan Mijalković predsednik SSSS: Pirotski Socijalno ekonomski savet i Samostalni sindikat, neće ostaviti same bivše radnice Prvog maja !

7

Poštovani,

     Na Vaše pitanje, u prilogu od 13. Novembra 2020. Postavljenom delegaciji žena, koje su stekle penziju radom u IO „Prvi Maj“ i koje se, posle spornog Zaključka Vlade RS od 01. oktobra 2020. nalaze među 10 000 oštećenih penzionera u Srbiji, da li su se obratile gradskom sindikatu, moj odgovor je – Jesu;  i to 13. Oktobra 2020. posle prvih obaveštenja o ukidanju dodatka, dobijenog od Fonda Pio. Sindikat Grada Pirota je istoga dana reagovao u Savezu samostalnih sindikata Srbije, najpre usmeno, a zatim i u pisanom obliku. Dana  19. Oktobra 2020. Savezu samostalnih sindikata Srbije dostavljen  Zahtev za pokretanje
inicijative za stavljanje van snage Zaključka Vlade RS 05 Broj: 11-7536/2020-2 od 01. 10. 2020. god. Navedenim zaključkom, pored bivših zaposlenih IO „Prvi Maj“ ( njih oko 100 ) oštećeni su i bivši radnici  „Zastave“, FAP-a i drugih, tako da se radi o problemu na teritoriji čitave države. Savez samostalnih sindikata Srbije. 20. Oktobra 2020. god.  dostavio je Vladi Republike RS ( predsednici Ani Brnabić ) i
Ministarstvu za rad (Zoranu Đorđeviću ) Inicijativu za stavljanje van snage spornog zaključka od 01. 10. 2020. Narednog dana, u dvočasovnoj popodnevnoj emisiji na TV „Happy“, posvećenoj uslovima za penzionisanje, potpredsednik SSS Srbije, Duško Vuković  osvrnuo se i na ovaj novonastali problem.

     Takođe, na sednici Socijalno-ekonomskog saveta Grada Pirota, 30. oktobra 2020. prilikom preuzimanja predsdavanja Savetom, sindikat je ovo egzistencijalno pitanje uvrstio u dnevni red. Tom prilikom, jednoglasno je usvojen predlog sindikata, da SES Grada Pirota uputi zvanični zahtev Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije, da se problem oštećenih penzionera, na prvoj redovnoj sednici uvrsti u dnevni red i da se o njemu otvori rasprava, sa krajnjim ciljem  da se kod Vlade RS izdejstvuje ništavnost Zaključka Vlade RS od 01. 10. 2020. Na sednici, Gradonačelnik, Vladan Vasić, kao dotadašnji predsednik SES-a, je o svemu podrobno informisan. Zahtev SES-a Grada Pirota, republičkom SES-u, dostavljen je 04. novembra 2020.

  Neposredno posle sednice SES-a i u danima koji su usledili, većina  elektronskih i pisanih medija u gradu, računajući i niški „Bell Amie“, obratili su se Savezu samostalnih sindikata za Grad Pirot za pojašnjenje nastalog problema, nakon čega je sindikat svima koji su to zatražili, izašao u susret.

    Svi navedeni dokumenti, u skeniranom obliku, nalaze se u attachment-u.

Uz napomenu da je Savez samostalnih sindikata za Grad Pirot, u cilju informisanja javnostu u vezi svojih aktivnosti uvek otvoren za medije

     Srdačan pozdrav,

Savez samostalnih sindikata za Grad Pirot i opštine Bela Palanka,
Babušnica i Dimitrovgrad

Jovan Mijalković, predsednik

…………………………………

   Poštovani gospodine Mijalkoviću,  ne znam da li ste, slušajući bivše  radnice  ,,Prvog maja,,  uočili, ali, one su rekle da su bile kod Vas i da je  pismo poslao  u Beograd, sekretaru SSSS, sekretaru Zoranu Mihajloviću.

  Dakle, istaknuto je da ste uključeni u   reaavanje njihovog problema.

   U  prilogu  koji smo  postavili, objavili smo i prvu informaciju koju smo dobili od  Ljubisava Orbovića,  predsedn bika ( vašeg) Saveza samnostalnih sindikata Srbije  , koiji je takodje rekao da se vaš Sindikat uključio u rrešđavanje novog problemna koji muči desetak hiuljada bivših radnika.U dužem telefonskom razgovoru, dogovorili smo da sutra za naš Portal uradimo intervju sa njim !

 Vama hvala za reagovanje. Nadam se da ćete i nadalje biti uz bivše radnice Prvog maja i da će ovaj njihov problem, sa stranica našeg Portala, preći u institucoje.

   Dakle nadano se da će naš Socijalno ekonomnski savet, da ćete gradonačelnik Vasić i Vi nastaviti borbu da se  ova Uredba Vlade Srbije promeni.

NP

 Inicijativa LINK

Zahtev LINK

Vest preuzeta sa portala „Plus Online“