Rok za uplatu četvrte rate poreza na imovinu do 16. novembra

6

Četvrta rata za uplatu godišnjeg poreza na imovinu za 2020. godinu za obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica, dospeće 16. novembra.

Porez se plaća u četiri godišnje rate, u roku od 45 dana od početka tromesečja.

Za kašnjenja uplate poreza na imovinu obveznik plaća zateznu kamatu, koja je 11,5 odsto godišnje.

Vest preuzeta sa portala „Plus Online“