Pirotski Dom zdravlja:Telefoni za savete i terapiju

21

Shodno aktuelnoj epidemiološkoj situaciji iz pirotskog Doma zdravlja apeluju na sve pacijente kojima nije neophodan odlazak kod lekara, da sve savete izabranog lekara  i propisivanje terapije , mogu dobiti i telefonom, kako ne bi, nepotrebno povećavali rizik od zaraze i  ugrožavali svoje i zdravlje drugih.

Brojevi telefona putem kojih se može kontaktirati lekar su sledeći:

ambulanta “Tigar” 010-341-145

ambulanta Pazar 010-322-683, 311-767

kovid ambulanta Tijabara 010-311-958

ambulanta Bolnica 010-305-376

kućna nega 010-321-859

Predškolski dispanzer 010-342-066

Školski dispanzer 010-343-065

Dispanzer za žene 010-305-353

Iz Doma zdravlja apeluju na odgovorno ponašanje, toleranciju  i razumevanje pacijenata za trenutni situaciju.Vest preuzeta sa portala „Pirotske Vesti“