Zvanično otvorena za saobraćaj deonica autoputa „Evropa“ A6, Lot 2 od Dragomana do Slivnice u punom profilu

21

Šest meseci pre roka, Lot 2, od Dragomana do Slivnice i zvanično je stavljen u upotrebu u punom profilu.
Dužina te deonice je 17 kilometara a gradio je “GBS Infrastructure Construction” AD iz Sofije za 117 miliona leva sa PDV-om, sredstvima iz nacionalnog budžeta. Doduše, ovo nije prva deonica koja je izgrađena pre roka. Dokaz da su Bugari i njihova putna industrija napredovali i pokazali da uvek mogu brže i bolje je izgradnja deonice Kresna – Sandanski, Lot 3.3, na auto putu “Struma” ka Grčkoj, pet meseci pre roka a koju je gradio konzorcijum „Struma Lot 3.3“.
Prema Bugarskoj Angeciji za infrastrukturu, radise o modernizaciji već postojećeg puta prvog reda I-8 od km 15+500 do km 32+447,20, tj. prilikom izgradnje korišćena je već postojeća trasa tog puta što je svakako doprinelo ubrzanijoj izgradnji. Građevinski radovi su započeti u maju 2019. godine a same radove je u par navrata obilazio i premijer Bugarske Bojko Borisov, pa čak i helikopterom zajedno s našim predsednikom Vučićem.

Izgrađene su dve petlje, “Slivnica1” i “Slivnica 2”, koje imaju energetsko efikasno osvetljenje, na šta se graditelji ove deonice posebno ponose. Pet podvožnjaka i isto toliko nadvožnjaka i most preko reke Slivniške kao i sedam zaustavnih mesta.
Vodilo se čak računa i o ekologiji i zaštiti biodiverziteta jer sam autoput prolazi delom zaštićene zone Aldomirovske močvare te je u tu svrhu  izgrađen i posebni propust za gmizavce ispod samog autoputa.
Postavljeno je i nekoliko kilometara mreža za ptice. U tom delu je izgrađen i postavljen prečistač za površne, otpadne vode sa autoputa koja će
završavati u jezeru.
Ukupna dužina budućeg autoputa “Evropa” je 48 kilometara.

Trenutno je u izgradnji Lot 1 od graničnog prelaza sa Srbijom (Kalotina) do Dragomana, dužine 14.5 kilometara sa širinom od 25.5 metra, što znači
da će zaustavna traka biti nešta užeg profila zbog konfiguracije terena.
Radove izvodi konzorcijum “Strabag BPA”, koji uključuje “Strabag EAD2”, „Strabag Sp. s.o., Poljska “ i “ Bitumina GmbH – Bugarska Eood“. Pobedili
su s cenom od 165 miliona leva sa PDV-om i rokom od 852 kalendarska dana. Ugovor sa njima je potpisan u novembru 2018. godine. I nasuprot Lota 2 gde je gradnja zavšena pre roka, ovde imamo suprotnu situaciju, da je početak radova odlagan nekolio puta iz različitih razloga da bi gradnja započla početkom ove godine, tako da je datum završetka radova pomeren sa marta 2021. na januar 2022.Na 12. kilometru, biće izgrađeno čvorište sa autoputa na intermodalni terminal Dragoman kao i 10 velikih objekata, od kojih su dve petlje „Kalotina“ i „Dragoman“. Paralelno sa ovim će se raditi i novi granični prelaz koji treba da poveća propusnu moć putničkog saobraćaja, naročito u turističkoj sezoni (tranzit Turaka) kao i bolju propusnost za teretni sobraćaj zašta je predviđen kapacitet od 300 do 400 kamiona dnevno, što treba smanjiti čekanje teretnjaka. Ova deonica se finansira sredstvima EU po Mehanizamu „Povezana Evropa“.
Lot 3 od Slivnice do njene veze sa severnom brzom tangentom (nova obilaznica oko Sofije) – još uviek je na papiru. Duga je 16 kilometra i treba proći potpuno novom trasom. Trenutno se radi na izradi tehničkog projekta te deonice.
Bugarska deonica između Kalotine i Sofije je deo panevropskog koridora X krak C: London – Budimpešta – Beograd – Sofija – Plovdiv – Istanbul – Kalkuta i najkraći je put u povezivanju Zapadne Evrope sa  Bliskim i Srednjim Istokom kao i veza sa transevropskim koridorom Orient – Istočni Mediteran, odnosno pravcem ka Grčkoj (magistrala “Struma”).

Slike pres centar API

Više možete pogledati ovde na yotubu:
• Lot 2 Dragoman – Slivnica

• Izgradnja deonice Kalotina – Dragoman

Božidar Ćirić Teodoros

Vest preuzeta sa portala „Plus Online“