Alijansa protiv diskriminacije Roma uputila pismo predsednici Vlade Srbije

9

Alijansa protiv diskriminacije Roma uputila je pismo predsednici Vlade Ani Brnabić i pozvala Vladu da revidira Strategiju za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025. godine, odredi jasnu odgovornost za upravljanje Strategijom i praćenje sprovođenja Strategije, usvoji Akcioni plan za njeno sprovođenje, kao i da u skladu sa Okvirom Evropske unije za nacionalne strategije integracije Roma do 2020. u prioritete stavi borbu protiv diskriminacije i antiromizma. 

Usvajanje ovog predloga neophodno je zato što još od usvajanja Strategije 2016. nije jasno ko je odgovoran za upravljanje i ko je odgovoran za praćenje sprovođenja Strategije. Ova situacija u značajnoj meri otežava ostvarivanje ciljeva Strategije i onemogućava inkluziju Roma. Takođe, Akcioni plan za sprovođenje Strategije nije usvojen za 2019. i 2020, što je neophodno kako bi Strategija uopšte mogla da se primeni. Bez Akcionog plana, Strategija ostaje samo spisak želja koji se ne može primeniti u praksi.

Podela zadataka i nadležnosti nije jasna, neke nadležnosti su duplirane između Koordinacionog tela za praćenje realizacije Strategije, sa jedne strane i Radne grupe za koordinaciju aktivnosti za unapređenje položaja Roma, sa druge strane. Koordinaciono telo, između ostalog, nije obezbedilo mehanizam za praćenje inkluzije Roma zbog toga što usled nedostatka zakonske nadležnosti Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, koje je bilo nadležno za podršku Koordinacionom telu, nije ni moglo da sistematizuje radno mesto za ove poslove. Formiranjem pomenute Radne grupe situacija je dodatno zakomplikovana jer su neke nadležnosti duplirane, pa spadaju u delokrug poslova oba navedena tela. Ukoliko pitanje podele zadataka i nadležnosti nije jasno uređeno, izostaće i odgovornost, kao i socijalna inkluzija Roma i Romkinja.

Srbija mora postupati u skladu sa međunarodnim obavezama. Naime, Okvir Evropske unije za nacionalne strategije integracije Roma do 2030. navodi da borba protiv diskriminacije i antiromizma mora biti među prioritetima državne politike. Takođe, Izveštaj Evropske komisije za Srbiju za 2020. potvrđuje da su institucije koje se bave integracijom Roma i dalje neefikasne i složene i bez jasne podele zadataka.

Iz navedenih razloga, Alijansa protiv diskriminacije Roma smatra da je neophodno da Vlada revidira Strategiju za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period od 2016. do 2025, kako bi Romi i Romkinje imali pristup ekonomskim i socijalnim pravima i jednake mogućnosti.

Alijansa protiv diskriminacije Roma, kao savez deset udruženja građana koje se bore za unapređenje položaja Romske zajednice, spremna je za saradnju sa Vladom Republike Srbije na suzbijanju diskriminacije i antiromizma u Srbiji i u skladu sa tim je uputila ovaj predlog predsednici Vlade Republike Srbije Ani Brnabić.

Vest preuzeta sa portala „Plus Online“