Pirotska Gimnazimja među 50 gimnazija u Srbiji u kojima se organizuje pilot projekat državne mature

15

Gimnazija Pirot jedna je od 50 gimnazija u Srbiji (i sto škola ukupno) u kojoj će se održati Prva pilot državna matura, za  učenike sadašnjeg 3.razreda koji bi trebalo da budu prva generacija koja  polaže  državnu maturu 2022.god.
U pilot projekat slučajnim uzorkom MPNTR ušla su odeljenja 3/2 i 3/4. Maturski ispiti biće održani  28, 29. i 30. oktobra, a polažu se obavezni predmeti srpski jezik i književnost i matematika, a kao treći, izborni, predmet, deci je u ovoj probi mature  dodeljen predmet hemija, ali će u Drugom pilotu i na maturi deca sama birati treći predmet.
Petoro naših profesora biće pregledači testova. Ovim pilotom proverava se i pilotira  deo ispitne procedure kako bismo svi-  učenici, profesori i roditelji, stekli iskustvo i izvukli korisne pouke za sledeći pilot i pravu maturu. Pilot matura je projekat MPNTR i EU. U našoj školi pripreme za realizaciju ovog projekta su u toku, a juče su održani sastanci Školske maturske komisije sa učenicima odeljenja koja se pilotiraju i njihovim  roditeljima.

Vest preuzeta sa portala „Plus Online“