Pašalić: Ekonomske pritiske tretirati kao vrstu napada na novinare

13

Za formiranje jedinstvene baze podataka o svim vrstama napada na novinare, zalaže se Zaštitnik građana Zoran Pašalić, koji smatra da bi ona pored verbalnih i fizičkih napada, trebalo da sadrži i parametre koji određuju sve vrste ekonomskih pritisaka kojima su izloženi u obavljanju posla.

Na sastanku Radne grupe za izradu akcionog plana za izradu Medijske strategije govorilo se i o učestalim napadima na novinare, a prema pritužbama koje stižu u kancelariju Zaštitnika građana, zaključak je, kaže Pašalić, da iza većine problema koje imaju novinari, se nalaze ekonomski status i položaj.

Posebnu pažnju treba posvetiti ekonomskim pritiscima kojima su novinari svakodnevno izloženi, a koji se pokazuju kao najvažniji za njihovo obavljanje posla. Takvim pritiscima dovodi se u pitanje svakodnevni život i rad novinara, njihov opstanak u redakciji, a na duže staze i opstanak ove profesije – rekao je Pašalić.

Zato smatra da bi trebalo formirati jedinstvenu bazu koja bi sadržala i ekonomske pritiske, iako kaže da institucija koju vodi ima poverenja u postojeće baze podataka o napadima na novinare koje su napravila strukovna udruženja, ali da je problematično što se ti podaci ne podudaraju.

zoran pašalić

Nije definisana do kada će baza biti gotova, foto: B. A.

U svakoj profesiji često postoje subjektivna gledišta o tome šta treba da budu parametri i na koji način nešto treba da se određuje. Najobjektivnije parametre i kriterijume može da pruži nezavisno telo i zbog toga se Zaštitnik građana stavlja na raspolaganje za tu vrstu posla, ukoliko se sa tim slože sva novinarska udruženja – rekao je Pašalić.

Da bi se to ostvarilo, po njegovoj oceni, važno je koliko će novinarska udruženja prihvatiti da neko ko je nezavistan i neće gledati subjektivno definiše i evidentira po grupama ono što su evidentirala novinarska udruženja i tužilaštva, a što je sve najčešće u međusobnom nesaglasju.

Trebalo bi postići konsenzus da ta platforma objedinjuje postojeće baze i sve ono što do sada nije ulazilo u evidenciju. Institucija Zaštitnika građana je spremna da u tehničkom smislu potpuno podrži formiranje takve baze. Za to je potreban konsenzus svih udruženja i novinara koji bi se uključili u rad ove platforme – naveo je Zaštitnik građana.

On je najavio formiranje sistematizovane bazu onoga šta bi sve trebalo da se evidentira i da bi u nju, uz saglasnost svih novinarskih udruženja, bili uneti već zabeleženi pritisci i napadi na novinare kao i podaci javnog tužilaštva.

Ipak, za koliko će se to desiti, nije definisano.

Podsetimo, jedan vid ekonomskog pritiska pretrpela je i redakcija Južnih vesti pre skoro 2 godine.

Vest preuzeta sa portala „Južne Vesti“