Pored ostalih obaveza i konkretna zaduženja za gradske većnike

11

Po prirodi stvari članovi Gradskog veća su u obavezi da odlično poznaju gradsku problematiku, a da najpodrobnije prouče one teme koje se razmatraju na sednicama Veća, kako bi se donela valjana i najbolja odluka o tim pitanjima. Na prvoj sednici Gradskog veća, koja je juče održana, saopšten je i najuži delokrug rada većnika. Na samom …

Vest preuzeta sa portala „Pirotske Vesti“