Vrtići u Pirotu spremni za prijem dece i početak rada

18

Predškolska ustanova “Čika Jova Zmaj” novu radnu godine počinje 1. septembra. Iz Ustanove obaveštavaju da je, u skladu sa dopisom Ministarstva prosvete, izvršena priprema za početak radne 2020./21.godine i izrađen Operativni plan rada Ustanove u kontekstu epidemiološke situacije u vezi sa Covid 19.

U prethodnom periodu roditelji su se putem ankete izjasnili o metodama rada koje im odgovaraju za ovaj period. Odaziv dece u vaspitnim grupama će se pratiti svakodnevno. Objekti Ustanove su dezinfikovani i u potpunosti spremni za početak rada.

Ističe se u saopštenju da će se u radu Ustanove poštovati sve preporučene mere za zaštitu zdravlja i bezbednost dece. Sa radom će se početi 01.09.2020. godine u svim vrtićima.

Za ulazak dece u vrtić, prema nalogu Ministarstva zdravlja, potrebno je lekarsko uverenje ne starije od sedam dana.

Obavezna trijaža organizovana je na ulazu u svaki vrtić za sve oblike rada. Dolazak dece organizovan je u dogovoru sa roditeljima na roditeljskim sastancima organizovanim 27.08.2020.

Celodnevni boravak radi u punom kapacitetu. Kontinuirani neposredni vaspitno – obrazovni rad u vrtiću, bez obzira na epidemiološku situaciju, zbog zaposlenosti roditelja.

(Svakodnevni dolazak dece, podela dece u grupe i korišćenje alternativnih prostora u holovima i dvorištu vrtića)

Poludnevni boravak realizuje vaspitno – obrazovni rad po kombinovanom modelu – podrazumeva kombinaciju neposrednog boravka dece u vrtiću i rada na daljinu.

(Grupa se deli na dva dela, polovina radi neposredno u vrtiću ponedeljkom, sredom i petkom, druga polovina neposredni rad u vrtiću realizuje utorkom i četvrtkom. U danima kada ne dolaze u vrtić deca će program pratiti preko savremenih informaciono – komunikacionih tehnologija. Sledeće nedelje grupe se menjaju, oni koji su dolazili tri dana sada dolaze dva dana i obrnuto)

Skraćeni boravak realizuje neposredni vaspitno – obrazovni rad sa decom. Analiza i presek stanja radiće se na nedeljnom i dvonedeljnom nivou. U skladu sa epidemiološkom situacijom i odlukama Kriznog štaba, oblik rada će se prilagođavati konkretnoj situaciji.

Vest preuzeta sa portala „Plus Online“