Raspisan Javni konkurs za sufinansiranje aktivnosti iz Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za energetsku efikasnost

0
51

Кomisija za za raspodelu sredstava za sufinansiranje aktivnosti iz Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za energetsku efikasnost Grada Pirota za 2020. godinu, objavila je danas, 10. avgust, JAVNI POZIV za učešće na Javnom konkursu za sufinansiranje aktivnosti iz Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za energetsku efikasnost Grada Pirota za 2020. godinu.
Predmet ovog Кonkursa je javno prikupljanje prijava za realizaciju aktivnosti iz Programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za energetsku efukasnost
Grada Pirota za 2020. godinu i to:
– aktivnost sufinansiranja izrade projektne dokumentacije koja obuhvata sufinansiranje izrade elaborata energetske efikasnosti minimalno za pet (5) objekata. Visina iznosa je do 50% ukupne vrednosti sa PDV-om, maksimalno do 20.000,00 dinara sa PDV-om po objektu.
– aktivnost sufinansiranja mera unapređenje sistema daljinskog grejanja koja obuhvata sufinansiranje radova na ugradnji delitelja troškova na unutrašnjoj toplotnoj instalaciji minimalno za tri (3) grupa kupaca sa zajedničkim predajnim mestom. Visina iznosa je do 50% ukupne vrednosti sa PDV-om, maksimalno do 633.,333,00 dinara sa PDV-om po predajnom mestu.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja.
Sve informacije mogu se dobiti u prostorijama Gradske uprave Grada Pirota, ul. Srpskih vladara 82, u kancelariji 22 ili na telefon 305 522.

Saopštenje Gradske uprave Pirot

Vest preuzeta sa portala „Plus Online“