Javni uvid u Nacrt izmene i dopune plana detaljne regulacije kompleksa radne zone “Beleš”

0
66

Opštinska uprava opštine Dimitrovgrad oglašava javni uvid u Nacrt izmene i dopune plana detaljne regulacije kompleksa radne zone u naselju “Beleš” sa izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu. Javni uvid će se obaviti od 6. avgusta do 5. septembra 2020. godine.

U toku trajanja javnog uvida, tekstualni i grafički deo Nacrta biće izložen u kancelariji br. 21 u zgradi Opštine Dimitrovgrad i na Internet stranici www.dimitrovgrad.rs, a grafički prilog – karta “Detaljna namena površina i podela na karakteristične celine” biće izložena na izlogu galerije “Metodi Meta Petrov”.

Tokom trajanja javnog uvida, biće organizovana Javna prezentacija Nacrta planskog dokumenta, u ponedeljak 24. avgusta, u 11:00 sati, u sali Centra za kulturu.

Zainteresovana pravna i fizička lica tokom javnog uvida Opštinskoj upravi mogu podneti primedbe na rešenja planirana Nacrtom najkasnije do 5. septembra 2020. godine.

Po završetku javnog uvida, u sredu 9. septembra od 14:00 sati, u sali Centra za kulturu biče održana Javna sednica Komisije za planove. Fizička lica i predstavnici pravnih lica koja su podnela primedbe u pisanom obliku mogu prisustvovati javnoj sednici i usmeno ih obrazložiti.

Zbog aktuelne epidemiološke situacije prezentacja plana zakazana za 24. avgust i Javna sednica komisije za planove zakazan za 9. septembar biće organizovane u sali Centra za kulturu putem video linka.

Detaljne informacije u vezi Javnog uvida možete pogledati u pdf formatu OVDE.

Izvor: Opštinska uprava Opštine Dimitrovgrad – Odelenje za urbanizam, građevinarstvo, objedinjenu proceduru i izvršenja, imovinsko-pravne poslove i komunalno-stambenu delatnost

Foto: Stefan Pavić

Vest preuzeta sa portala „Far“