Romska udruženja obeležavaju Dan sećanja na romske žrtve holokausta

0
60

U noći između 2. i 3. avgusta 1944. godine oko 3.000 muškaraca, žena i dece Roma ubijeno je u gasnim komorama u Aušvicu, a od 2015. godine 2. avgust se obeležava kao Dan sećanja na romske žrtve holokausta.

U znak sećanja na nevine žrtve, romski narod obeležava, zajedno sa Evropskim parlamentom i pojedinim međunarodnim organizacijama, Dan sećanja na romske žrtve holokausta 2. avgusta, a iz Stalne Konferencije romskih udruženja građana (SKRUG) podsećaju da se ovaj dan obeležava od 2015. godine rezolucijom Evropskog parlamenta.

U noći između 2. i 3. avgusta 1944. oko 3.000 muškaraca, žena i dece Roma ubijeno je u gasnim komorama u „Porodičnom kampu za ci..ne“ u Aušvicu.Te žrtve su simbolički deo od skoro 500.000 ubijenih Roma u tim nezaboravljenim vremenima fašizma – podsećaju iz SKRUG-a.

76 godina nakon tog događaja, romska udruženja saopštavaju da je trenutak kada mora da se razgovara i javno debatuje među samim Romima pre svega, ali i sa javnošću u svim evropskim državama, o politici sećanja i aktuelnom istorijskom revizionizmu.

Ta debata mora da otvara pitanja o latentnom i manifestnom aktuelnom antic…..zmu. Tek tada ovaj i svi naredni „dani sećanja na ubijene Rome“ i komemoracije mogu doprineti društvenoj afirmaciji Roma u današnjem svetu – saopštavaju romska udruženja.

Nije dovoljno samo sećanje i komemoracija, bez debate na ovu temu, smatraju romska udruženja, jer će bez debate ostati u praznom prostoru i bez dosezanja nužnog cilja – javnog govora o tragediji.

Sećanje na genocid prema Romima i komemoracija moraju biti povezani sa aktuelnom politikom prema Romima u pojedinim zemljama i dominantnim moralnim i etičkim vrednostima. Kultura sećanja ne može biti zasnovana samo na analizi prošlosti, već ima za cilj da definiše sadašnjost, oblikuje budućnost i utiče na oblikovanje identiteta – saopštavaju iz SKRUG-a.

Spomenik ubijenim evropskim Jevrejima u Aušvicu nalazi se u blizini Bundestaga, nedaleko od spomenika ubijenim Jevrejima.

Vest preuzeta sa portala „Južne Vesti“