Grad Pirot raspisao javnu nabavku u okviru javno-privatnog partnerstva „Rekonstrukcija i održavanje sistema javnog osvetljenja na teritoriji Grada Pirota“

0
67

10. april 2020. 18:25
Lokalna samouprava
Pirot Plus Online

Grad Pirot objavio je javni poziv za izbor privatnog partnera za rekonstrukciju i održavanje sistema javnog osvetljenja u okviru projekta javno-privatnog partnerstva (JPP)

Predmet javne nabavke je izbor privatnog partnera i dodela javnog ugovora o javno-privatnom partnerstvu bez elemenata koncesije najpovoljnijem ponuđaču za obavljanje energetske usluge primene mera uštede energije u sistemu javnog osvetljenja u Gradu Pirotu, navodi se u konkursnoj dokumentaciji (Konkursna dokumentacija).

Cilj javno-privatnog partnerstva je ušteda energije, smanjenje emisija CO2 i smanjenje troškova održavanja

Cilj javne nabavke je, kako se dodaje, ušteda energije, smanjenje emisija CO2 i ušteda u troškovima održavanja sistema javnog osvetljenja.

Rok za podnošenje ponuda je 60 dana od dana objavljivanja javnog poziva u Službenom glasniku Republike Srbije.

Ponuđač kao privatni partner, se obavezuje da primeni takve mere uštede energije kojima će obezbediti finansijske uštede u delu sistema javnog osvetljenja u skladu sa ponudom i modelom ugovora.

Ponuđaču se poveravaju poslovi rekonstrukcije, finansiranja i održavanja dela sistema javnog osvetljenja, uz preuzimanje rizika postizanja finansijske uštede tokom korišćenja rekonstruisanog dela sistema.

Sa druge strane, naručilac kao javni partner, preuzima obavezu saradnje sa izabranim ponuđačem u toku izvršenja ugovora sa ciljem da se u toku ugovornog perioda svi troškovi ponuđača svedu na najmanju moguću meru. I preuzima obavezu plaćanja ponuđaču naknade za raspoloživost rekonstruisanog dela sistema javnog osvetljenja iz ostvarenih garantovanih finansijskih ušteda i naknade za održavanje rekonstruisanog dela sistema.

Izvor: Zvanični sajt Instituta za javne nabavke d.o.o.

Vest preuzeta sa portala „Plus Online“