Dom zdravlja: Pomoć starima sa sela. Brže do produženja recepta ili lekarskog saveta

0
64

Poštujući odluku Ministarstva zdravlja u cilju sprečavanja širenja pandemije izazvane Corona virusom, Dom zdravlja Pirot je promenio  standardni način rada svojih službi, posebno rad Službe za zdravstvenu
zaštitu odraslog stanovništva.

 

To je dovelo i do znatne redukcije u
radu terenske službe. Kako bi se na adekvatan način obezbedio kontinuitet u obezbeđivanju
terapije, posebno, hroničnih pacijenata u selima pirotske opštine, u  saradnji sa gradskim štabom za vanredne situacije i Apotekom Pirot,  Dom zdravlja Pirot je formirao poseban centar (tel.010 311 767), gde
mogu da se jave pacijenti iz naših sela ili njihovi staraoci u cilju  produženja važnosti elektronskog recepta ili dobijanja lekarskog saveta.Centar počinje sa radom 06.04.2020. i prima pozive od 8-14 sati.

Uz poruku: budite odgovorni, sačuvajte svoje i zdravlje svojih najbližih!

dr Radovan Ilić
direktor Doma zdravlja Pirot


Vest preuzeta sa portala „Pirotske Vesti“