Vojska Srbije angažuje deo rezervista koji su civilno služili vojni rok

0
78

Vojska Srbije je u jedinice radne obaveze pozvala do sada 30 lica u Novom Sadu i 30 u Beogradu, navodi se u pisanoj izjavi Ministarstva odbrane (MOD) Republike Srbije za Radio Slobodna Evropa (RSE).

„Napominjemo da su oni civilno služili vojni rok u domovima zdravlja i da su spremni za obavljanje predviđenih nemedicinskih poslova u zdravstvenim ustanovama“, stoji u dopisu Ministarstva.

„Radna obaveza traje sedam dana, a po potrebi i duže. Podrazumeva angažovanje na zadacima u vojno-zdravstvenim ustanovama za izvođenje nemedicinskih poslova. Angažovanje podrazumeva rad na dnevnom nivou u trajanju od osam časova, a u slučaju da se na poslovima koje radna obaveza podrazumeva ostane duže od osam časova, za sutradan je predviđeno korišćenje slobodnog dana“, navelo je Ministarstvo.

FOTO: Ministarstvo odbrane

„Najpre angažujemo one koji nemaju radno angažovanje“, preciziralo je Ministarstvo odbrane. „Lica koja su zaposlena i koja imaju dokaz da su radno angažovana potrebno je da se jave nadležnom teritorijalnom organu koji im je uputio poziv, kako bi se drugo lice rasporedilo u jedinice radne obaveze. Licima koja su pozvana i angažovana u jedinicama radne obaveze biće opravdan izostanak sa posla“, rečeno je za RSE.

Ministarstvo je objasnilo i da se građani koji su regulisali vojnu obavezu vršenjem civilne službe pozivaju na zahtev vojno-zdravstvenih ustanova za formiranje jedinica radne obaveze. „Pozivi se upućuju u skladu sa odredbama Zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi za slučaj vanrednog i ratnog stanja“, navodi se u izjavi Ministarstva odbrane za RSE.

Dodaje se da vojni obveznici koji su služenje vojnog roka regulisali vršenjem civilne službe ne mogu se rasporediti u ratne jedinice Vojske Srbije, te da oni svoju obavezu u rezervnom sastavu „izvršavaju u jedinicama civilne zaštite i radnu obavezu u jedinicama radne obaveze“.

U izjavi Ministarstva se upozorava da će se protiv lica koja se ne odazovu na poziv preduzeti „zakonom propisane mere“, odnosno da će biti pokrenut prekršajni ili krivični postupak – član 126. Zakona o vojnoj radnoj i materijalnoj obavezi i član 394. i član 417. Krivičnog zakonika, preciziralo je Ministarstvo odbrane Republike Srbije.

Vest preuzeta sa portala „JuGmedia“