Podrška procesu readmisije kroz donaciju 30 laptopova Komesarijatu za izbeglice i migracije

0
99

Nemačka vlada, u okviru Globalnog programa „Migracije
za razvoj“, koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, obezbedila
je Komesarijatu za izbeglice i migracije Srbije (KIRS) 30 laptopova. Nova IT
oprema biće dodeljena i poverenicima na lokalnom nivou u 25 opština širom
Srbije.

Oprema će doprineti efikasnijem upravljanju
procesom readmisije, praćenju i prepoznavanju potreba povratnika na terenu, a
sve u cilju njihove bolje reintegracije. Na ovaj način biće olakšano
sprovođenje zajedničkih aktivnosti programa „Migracije za razvoj“ i KIRS-a u
oblasti upravljanja migracijama i podrške u procesu povratka i reintegracije povratnika
po Sporazumu o readmisiji.

Dodela laptopova je deo šireg paketa podrške,
u okviru kojeg je takođe kreiran nov softver za registrovanje i praćenje
povratnika po osnovu Sporazuma o readmisiji. Komesarijatu će biti uručeno pet,
dok će preostalih 25 biti podeljeni poverenicima u opštinama i gradovima sa
najvećim brojem registrovanih povratnika
”, izjavila je Svjetlana Đokić,
nacionalna koordinatorka programa „Migracije za razvoj“.

Kroz Memorandum o razumevanju, koji je potpisan
2018. godine, uspostavljena je kontinuirana saradnja ovog programa i KIRS-a,
kako bi se unapredio pristup povratnika različitim ponudama i paketima usluga,
kao i pružanje informacija o mogućnostima zapošljavanja, obukama i perspektivama
za traženje zaposlenja u Srbiji.

„Komesarijat za izbeglice i migracije Republike
Srbije vodi evidenciju o povratnicima po osnovu Sporazuma o readmisiji. Ti podaci
se čuvaju u našoj bazi. Zahvaljujući dobijenim laptopovima
poverenicima će biti olakšan pristup bazi
povratnika, a samim tim će imati i bolji uvid u potrebe povratnika koji se
nalaze na teritoriji njihove opštine. Sve ovo će unaprediti planiranje pomoći
ovoj kategoriji ugroženih lica, i učiniti kvalitetnijom uslugu koja se
realizuje u pojedinačnim jedinicama lokalnih samouprava“,
istakao je
Dejan Milisavljević, savetnik u Odeljenju za prihvat, zbrinjavanje i povratnike
po readmisiji Komesarijata za izbeglice i migracije, zahvalivši se istovremeno Nemačkoj
vladi i Globalnom programu „Migracije za razvoj“ na podršci.

Program „Migracije za razvoj“ je nedavno KIRS-u
donirao softver za praćenje procesa readmisije, koji predstavlja zajedničku
platformu za razmenu informacija i kreiranje ciljane podrške.

Novo softversko rešenje je omogućilo
adekvatnije praćenje podataka o povratnicima, ali i podršku poverenicima za
izbeglice i migracije u svakodnevnom radu
“, istakla je Mirjana
Dimitrijević, GIZ savetnica u Nemačkom informativnom centru za razvoj karijere
i savetovanje DIMAK.

U okviru novog sistema praćenja poverenici na
lokalu će imati značajniju ulogu u prikupljanju, unosu i procesuiranju podataka
o povratnicima. Za poverenike će biti organizovana i obuka za korišćenje novog
softvera. Podela laptopova poverenicima u odabranim jedinicama lokalne
samouprave je u toku. Ova podrška u opremi posebno je značajna u aktuelnoj
situaciji pandemije, kako bi poverenici na što brži i kvalitetniji način mogli
da pomognu ovoj izuzetno osetljivoj kategoriji stanovništva
”, dodala je
Mirjana Dimitrijević.

Oprema je donirana poverenicima u lokalnim
samoupravama u Leskovcu, Novom Sadu, Beogradu (Paliluli), Vranju, Bujanovcu,
Smederevu, Požarevcu, Zrenjaninu, Kragujevcu, Kruševcu, Subotici, Vršcu, Novom
Beogradu, Pančevu, Šapcu, Prokuplju, Surdulici, Aleksincu, Pirotu, Mladenovcu, Kraljevu,
Knjaževcu, Beočinu, Surčinu, Zaječaru.